Hoze, Gothenburg 2014

Stigbergsliden 17, 414 63 Gothenburg, Sweden. www.hozerestaurant.com

2014  gothenburg  sweden